Skip to content

Какво предлагаме

Обучение и настройка в следните системи:

Диагностика и консултации от опитни Рейки целители по системите и методите:

Друго:

Рейки центърът разполага с лечебно-диагностична апаратура за: