Skip to content

Интересно

Тук публикуваме интересни статии, които смятаме, че ще бъдат от полза за вашето физическо и духовно развитие.

Философия и езотерика

Историята на Планетата Земя (от Роберт Морнинг Скай)

Виденията на Йоан от Йерусалим

Работа с ангели – кого да призовем в конкретни ситуации

Майката Земя – ново Съзнание и Свещенна Вода – беседа на Друнвало Мелхизедек

Размисли от учителя Петър Дънов

Дарът на Атиша – седем сутри за медитация от Ошо

Пророчеството на маите

Седемте пророчества на маите

Имате избор

Трима сина

Посвещението

Първа книга на богомилите

Книга на Енох

Девет основни закона на живота

„Всеки човек се ражда, за да стане Буда“ – Ошо

Молитва на св. Богородица – майка на народите

Есеите

Свитъците от Кумран