Skip to content

За нас

Български Рейки център е първият Рейки център в България.

Той е известен с богатия си 12-годишен опит в обучението и практикуването на традиционно Рейки  (Усуи Шики Риохо) под линията на Сатя Рейки Камунян (ученик на Микао Усуи).

Български Рейки център се гордее най-вече с единствените по рода си в България посвещения в Рейки, при които се работи индивидуално с всеки човек и се настройват не само горните, но и долните енергийни центрове (чакрите на краката).

Дългогодишният опит показва, че това е главна предпоставка за бъдещото физическо и душевно здраве на практикуващия Рейки, както и за неговия професионализъм като лечител.

Защо е толкова важно посвещението да бъде индивидуално?

Посвещението в Рейки е много личен духовен процес, при който се предават сакрални и духовни знания от учител на ученик чрез специален ритуал. Предаването на знанията никога не би могло да се извърши със същата степен и сила, ако посвещението се извършва групово или дистанционно.

Защо е толкова важно да се настроят и долните енергийни центрове (чакрите на краката)?

Когато при една инициация се настройват само горните енергийни центрове, вместо да се получи баланс на енергиите в цялото тяло, се получава дисбаланс. В последствие той довежда до енергиен пояс – натрупване на енергия в областта на талията, тъй като тя се върти само в горните чакри и не може да излезе по естествен път през краката.

С възрастта долните енергийни центрове започват да работят по-слабо. И ако човек практикува Рейки без те да са внимателно отворени, това може да доведе с времето до редица здравословни проблеми. Отварянето на чакрите на краката гарантира физическото и душевно здраве на практикуващия Рейки, тъй като довежда до правилно циркулиране на енергиите в неговото тяло.

В тялото ни постъпват два потока енергия – от Космоса и от Земята (ян и ин енергия). Космическият поток се спуска през тялото и спуска през краката надолу в земята. Земният поток навлиза в тялото през краката, преминава през нас и се издига през темето към космоса. Ако чакрите на краката не функционират правилно, космическата енергия не може да се спусне в земята и да изтласка негативната енергия извън нас, както и обратното – пречистващата земна енергия не може да ни изпълни. Работейки с Рейки, ние трябва да сме сигурни, че тези два потока протичат правилно през нас.

Основният критерии при подбора на Рейки мастер трябва да бъде, дали той настройва чакрите на краката.

 

История на центъра

Български Рейки център е създаден през 2000 г. в гр. София под ръководството на Рейки Мастер Екатерина Стоянова.

Със самото си създаване центърът си поставя за цел популяризирането на естеcтвената система за самовъзстановяване и хармонизация,дадена от природата на всички живи същества – Рейки.

Български Рейки център e колективен член на Сдружението на Алтернативните лечители.
Български Рейки център e награден със статуетка „Златен феномен“ за 2005 г.

Обучението и сертификатите в БРЦ са по духовната линия на
д-р МИКАО УСУИ; д-р САМИР КАЛЕ

Ръководител на Рейки центъра е Екатерина Стоянова

 • Усуи Рейки гранд-Мастер (Традиционно Рейки)
 • Каруна Рейки гранд-Мастер
 • Ошо Нео Рейки Мастер-учител
 • Терапевт Усилено Рейки
 • ОМНИ МАСТЕР-УЧИТЕЛ
 • Омни Сутра медиатор – II степен
 • Омни Сай Сутра медиатор – II степен
 • Омни АНУГРАХА медиатор II – степен
 • Кристалотерапевт (Омни Сватек) и учител
 • Рудракшитерапевт (Омни Шива)
 • ЧИ-АУРА терапевт ІІ степен
 • Огнен диамант медиатор – II степен
 • Озонотерапевт и учител
 • Есейски практики – терапевт и учител
 • Виолетов пламък – медиатор
 • Биоенергокоректор (удостоверение от Одеския Институт за Човека, филиал на Руско-Американския университет и Сертификат от Асоциация „Феномени“)