Skip to content

Системи

Усуи Шики Рихио (Традиционно рейки)

Каруна Рейки

Усилено Рейки

Ошо Нео Рейки

Омни целителство

Омни сутра

Омни Сай сутра

Омни АНУГРАХА

Индийски енергиен масаж (Омни Крия)

Кристалотерапия (Омни Сватик)

Рудракшитерапия (Омни Шива)

Есейски практики

Буда Медицина

Енергийни методи

Лечение с Озон (енергиен метод, без апаратура)

Виолетов пламък

Огнен Диамант

Изследване на минали превъплъщения