Skip to content

Медитация „Виолетов пламък“

2011 януари 24

Виолетовият пламък е свещеният огън на Светия Дух, който ни носи свобода и изцеление. Хората, занимаващи се предимно с духовни практики, притежават виолетова светлина, която преобладаващо вибрира в аурата им. Виолетовият пламък също е и енергията на милосърдието, прошката и трансмутацията.

Всеки четвъртък се усилват вибрациите на виолетовия пламък. Слейте се с него, призовавайки Архангел Сахиил (Цадкиил) и/или св. Сен Жармен и по този начин ще неутрализирате негативната енергия в тялото и аурата си.

Архангел Сахиил има лъчезарна царствена фигура, целият е пронизан със златни и виолетови лъчи. Има много красиви, във виолетов цвят крила. Понякога се виждат като енергийни лъчи зад гърба му. Неговите очи са синьо-виолетови. Погледът на тези очи – това е погледът на Христа. Индиго и виолетово искрят в неговите крила и се разтварят в абсолютно бяла светлина. Виждащите чувстват със своето сърце присъствието на Архангела като слънце, което разширявайки се, залива със светлина целия свят. Потоци блажена любов затоплят вашето сърце, целия обкръжаващ свят.

 

За да се настроите на виолетовите енергии, произнесете призива:

Аз съм виолетов пламък,

който гори сега в мен.

Аз съм виолетов пламък,

Светлина, прекланям се пред теб.

Аз съм виолетов пламък,

в могъщата космическа сила.

Аз съм божествена светлина,

вечно сияеща в света.

Аз съм виолетов пламък,

като слънце навсякъде огрявам.

Аз съм святата Божествена сила,

на всички свобода дарявам

Или направете следната медитация:

Дръжте гръбнака изправен и се настройте на енергията на Юпитер. Нека вашите сърца се отворят и нека тази свещ изгори всички ваши неприятности, всичкия ваш стрес, всички ваши обиди, всичката ваша неустроеност. Нека виолетовата енергия, с която работят сега в най-прекрасните школи и църкви на новата епоха на Водолея, напълни вашите души.

Осъзнайте, че ако Абсолюта ви е довел тука, то вие сте причислени към групата на Световните Служители – хора на Добрата Воля, които работят с много фини енергии. Всички лоши енергии на вас не ви влияят.  Сега аз призовавам Архангела на този ден – Сахиил, Архангел на Мъдростта, който работи с пламъка във виолетов цвят. Опитайте се да трансформирате всички свои мисли, всяка своя клетка напълнете с радост. Постепенно цялата стая се изпълва с виолетова светлина.

Работят вашите горни чакри. Най-силно от всички работи третото око, което излъчва виолетово сияние. Докоснете с десния показалец центъра на челото. Запалете виолетовата чакра. Сега махнете пръста от центъра на челото и си представете, че с всяко издишване виолетов огън минава през вашето трето око. Вие издишвате с цялото тяло, всяка клетка и като фенерче вашето трето око изпуска в света прекрасна нежно – виолетова енергия.Чакрата се изчиства, започва да свети.

Още веднъж вдишайте с всички клетки на тялото и издишайте чрез фенера – прожектор.Той се разширява и свети на всички нас. Вашият прожектор третото око свети все по-далеко и по-далеко, толкова далеко, както вие поискате. Осветете с този фенер целия град, цялата страна, цялата земя. Мъдрост изпълва ума на нашите управници, любов и търпимост –  сърцата и умовете на всички хора.  Измийте със светлина целия град, цялата наша планета. Вашият лъч е толкова силен, че  за него не съществуват прегради.

С лъча вие можете да посветите сега в своя дом и да го напълните с виолетова светлина. Можете да полекувате свои пациенти. Помислете сега за тежко болен  или за ваш роднина, или за любим човек. Вашият фенер работи, но вие сега включвате и ръцете: формирайте виолетово кълбо. Цялата стая е изпълнена с гъста виолетова енергия, между вашите пръсти е прекрасна, архангелска, най-висшата енергия във виолетов цвят. А сега частица от тази виолетова енергия отправете право в центъра на болен орган.

Представете си мислено, че сега по цялото тяло на нуждаещия се се разпространява  виолетова енергия и неговото тяло се изпълва с радост. Съберете още едно топче виолетова енергия; вашето трето око работи, работи през цялото време и ще свети, щом вие си представите, че свети. Направете още едно прекрасно топче виолетова светлина, то сияе във вашите ръце много красиво, много нежно, потъркаляйте го в ръцете. Вие го чувствате между пръстите. Сега го поставете над главата.

Вие държите ръце, а от това топче тече светлина по вашето тяло от всички страни: по гърба, лицето, изглажда бръчките, стича се по косите като по антени, тече по гърдите, корема, по краката. И ето вие вече се намирате в прекрасна  люлякова мъгла, в енергиен дъжд. А сега вдишайте с всички клетки и оставете тази енергия вътре ( спуснете ръцете). Сега си представете, че тази енергия прониква активно през вашите бръчки и те се заглаждат.

Виолетова енергия подхранва активно вашия мозък, хипофиза, малкия мозък, стича се вътре по каналите  Ида и Пингала, снема всички нервни блокажи, всичкия стрес. Стича се по краката. Вашето тяло е прекрасно, леко.С виолетова енергия измийте тимуса, черния дроб. Виолетовата енергия разтваря всички тромби в съдовете, унищожава всички инфекции, независимо какви са. Вирусните инфекции и раковите образувания много се боят от висшите енергии, не могат да ги понесат и умират. Ето, вие вече светите. Прекрасно. Много красиво. А сега и вашите кости започват да дишат.

Помислете за своите кости и направете великото архангелско дишане с костите: всички кости издишват, а сега вдишват. Напълва се всяка клетка на костния мозък. Костите на вашия череп се насищат с енергия. Това е тайното дишане на мъдреците, на адептите, работа с фините прекрасни енергии. Върховете на пръстите на ръцете и краката светят с виолетова светлина. Целият гръбнак, ребра и особено черепът, започват интензивно да светят и излъчват виолетова светлина. Сложете длани на очите и без да бързате, когато почувствате, че сте релаксирани отворете очи и махнете ръце.