Skip to content

Визуализация „Линията Хара“

2011 януари 24

Линията Хара е визуализация, при което се съгласува волята с целта на душата.

Представете си балон от енергия, разположен във вашето тяло на 2.5 – 4 см под пъпа. Това е центърът на тежестта на физическото тяло. Точката се нарича тан-тиен. Тя издава звук, който поддържа физическото тяло в проявено състояние. Обикновено линията Хара и тан-тиен са в златисти цветове. В това упражнение ще направите тан-тиен червена.

рис. 1

Станете и раздалечете краката си, да речем, на 80 см. Сгънете коленете си, както това е показано на рис. 1. Нека стъпалата сочат леко встрани, така че коленете да не се усукват. Гръбнакът е прав. Съсредоточете се върху косите на темето. Хванете се за тях, така че да почувствате самия център на темето.  Представете си, че сте окачени за това място. Това ще изпъне тялото ви по дължината на отвесната линия.

рис. 2

Насочете пръстите на двете ръце към тан-тиен, така както е показано на рис. 2. Дръжте пръстите си заедно. Почувствайте тан-тиен и я стоплете. Нека тя стане гореща и червена. Ако сте съединени с нея, вашето тяло скоро ще се затопли. Ако това не се случи, значи връзката е нарушена. Опитайте още веднъж. Практикувайте, докато не постигнете успех. Когато започне да се получава, преместете вниманието си върху разтопеното ядро на Земята.

рис. 3

Положете длани под формата на триъгълник, така че пръстите да сочат право към земята и да се разположат срещу тан-тиен (виж рис. 3). Почувствайте връзката на тан-тиен със Земята.  Сега вече наистина трябва да ви стане толкова топло, че да започнете да се потите.

Даже можете да чуете вик, подобен на този, който издават майсторите по бойни изкуства преди да нанесат удар. Ако са ви достъпни висшите възприятия, ще видите, че тан-тиен е станала червена.  Вие също ще видите лазерната линия на света, която съединява тан-тиен с разтопеното ядро на земята.- Лазарната линия хара. Ако не я виждате, просто си я въобразете. Не е обезателно да я видите, за да работите с нея.

рис. 4

Сега притиснете пръстите на дясната ръка право в тан-тиен, а дланта на лявата обърнете към дясната страна на тялото, насочвайки пръстите надолу. Разположете лявата длан срещу тан-тиен (виж рис. 4). Останете в тази поза, докато ви е възможно да запазите устойчивостта си.

рис. 5

Сега пренесете вниманието си върху горната област на гърдите, около 7.5 см под гърлената ямка. Тук се намира кълбо от разсеяна светлина. Тази светлина носи песента на вашата душа, вашата уникална нота, която внасяте в космическата симфония. Тя носи устрем, който през целия живот ви води към постигането на целта, която душата ви си е поставила за този живот.  Насочете краищата на двете ръце към тази точка така, както го направихте и с тан-тиен.

Ако сте съединени с нея, ще почувствате като че в гърдите ви се раздува някакъв балон.  Вие можете да усетите там приятна защитеност. Почувствайте онова тайно, сладостно стремление, което се крие у вас. То може да остане неопределено и безименно, но все едно ще го усетите. То напомня разсеяна светлина около свещта, но има пурпурно-синя окраска. Разпрострете тази светлина по целите си гърди.

Сега насочете пръстите на дясната ръка към точката на душата, а дланта на лявата ръка насочете към земята (върнете я в предишната позиция), държейки я срещу тан-тиен, както е показано на рис. 5 . Почувствайте как линията Хара минава направо от основата на душата през тан-тиен към центъра на Земята. В следващия стадий преминете, само след като сте почувствали последното достатъчно силно.

рис. 6

Оставете лявата ръка там, където се намира, а дясната сложете над главата. Нека средният пръст на ръката сочи точно към точката на индивидуализация, около метър, метър и половина над главата.

Почувствайте как линията Хара преминава през основата на душата нагоре, през главата, в малката обърната фунийка, която започва от точката на индивидуализация. Малкото й гърло представлява в действителност един неголям вихър, обърнат с отворения си край надолу. Да се почувства това е доста трудно. Опитайте. Може да ви отнеме известно време. Този вихър е първата точка на индивидуализация на Божественото Битие. Той е първият стадий  на обособеност, излаза от единението с Бога.

Ако вие се опитвате да продължите линията Хара по-нагоре, над точката на индивидуализация, тя веднага ще се разтвори в безформеното. По време на преминаването на линията през вихъра може, посредством висшето си възприятие, да чуете звук, напомнящ на излитането на коркова тапа от бутилка. Разликата ще усетите веднага, тъй като съединяването с тази точка ще увеличи вашата енергия хилядократно. Внезапно всичко във вас ще се успокои и ще се почувствате като един мост от енергия. Вие сте настроили линията Хара.

Почакайте няколко минути, докато линията Хара пази устойчивостта си.

рис. 7

След това спуснете дясната ръка с пръсти сочещи нагоре, а дланта – наляво, така че тя да се озове върху основата на душата.  Ще се почувствате много добре. Задръжте лявата ръка, с пръсти сочещи надолу, а дланта – надясно, както е показано на рис. 7.

Почувствайте цялата линия Хара с трите й точки. Изпънете я с всичката  сила на вашето намерение. Продължете мислено да я съхранявате ярка, права и силна. Запазете този устрем, докато не почувствате че тя е станала именно такава. Отново изправете своето тяло, така като че ли сте провесени за косите си в центъра на темето. Вдигнете седалището и сгънете коленете още по-силно, съхранявайки разстоянието между стъпалата и разтваряйки ги леко встрани. При свиването им, коленете трябва отидат точно по дължината на стъпалата. Проверете със зрението, слуха и чувството си дали точките са силни, твърди и заредени. Ако някъде почувствате слабост, запомнете това място. Именно с него трябва да се проведе лечителска работа.

Концентрирайте се по-нататък върху заданието. Изправете линията Хара и разположете точките толкова добре, колкото можете. Ако вие настроите първата си точка на индивидуализация на божественото със свещените стремежи на своята душа и с единната нота, с помощта на която изкарвате тялото си от майката Земя, ще се настроите и на целта на своя живот. Вие, може би не знаете в какво се състои тя, но ще бъдете настроени към нейните вибрации. Всички ваши действия автоматично ще й съответстват за периода от време, в който   можете да запазите настройката.

Груповата линия Хара

Същата техника може да се използва за групова настройка. Ето как става това. Истинските лични цели на всеки от участниците са холографично свързани с единната групова цел. И ако всеки настрои своето ниво на линията Хара, то той едновременно с това ще съумее да се хармонизира както със своите висши стремежи като индивид, така и с целите на групата. Най-висшата цел на всеки човек е част и от общия еволюционен план на Земята. Тогава както човекът, така и цялата група се синхронизират. И – както казахме преди малко, при това положение не са възможни никакви противоречия. Синхронността ще се усеща в цялото окръжаващо пространство. То ще бъде изпълнено с енергия, която да спомогне при разрешаването на задачите. Всичко ще стане достъпно. И всеки при това си има своя отделна роля. Целите на всеки един човек ще бъдат съгласувани с единната цел.  Поразително е, колко успешно може да действа една група, ако тя е в състояние да започне работата си със съгласуването на индивидуалната с груповата воля. Когато това се постигне, се ражда груповата воля.

Настройката на нивото на Хара може да се осъществи във всяка група. За да се устремите към общата цел, използвайте този метод в лекарския си екип, в политическата или деловата си групировка. Методът си остава действен навсякъде, особено зад масата на деловите преговори, тъй като тя се основава по-скоро на единството, отколкото на двойствеността. Ако всеки настройва нивото си на Хара и се съединява с целите на Универсума, то за поражение просто не може да остане място.

Бих препоръчала тази техника като начална медитация всеки път, когато се предвижда групова работа. Ако възникват противоречия, това означава, че настройката ви е изчезнала. При това положение е добре да се повтори медитацията с цел тя да се възстанови.

От друга страна, наличието на лидер, чието ниво на Хара е добре настроено, облекчава останалите по отношение на синхронизацията на техните лични цели. За да го направи водещият, е важна най-първата стъпка – т.е. самият той да премине през описаната по-горе медитация.

Енергията, силата и целта, които се формират в помещението, може направо да се усетят, тъй като се е образувала груповата линия Хара. Гледката е вълшебна! Линията на всеки човек е съединена със Земята, и е изправена и ярка. Когато много хора постигнат това, енергията в помещението помага да успеят и на тези, които не могат да се справят сами.  Тогава, ако всичко в пространството е синхронизирано, в неговия център се формира голямата групова линия Хара, която представлява общите цели.

По този начин запазваме настройката към целта през цялото време на занятията. Ако възникнат разногласия, просто правим отново упражнението. Настройката на груповата линия Хара представлява един от най-добрите ефекти при  употребата на холографичния модел. Това е един много практичен пример за това как индивидът съхранява своите  лични цели, оставайки  включен към групата около него.  По този начин на човек му се предоставя достъп до любовта, поддръжката, силата и знанията, скрити в голямата група. Вярвам, че именно благодарение на това постигаме толкова много по време на нашите занимания и измененията при учениците настъпват толкова бързо.

Съгласуване на група от хора с общата цел.

За да изпълните тази задача в група, застанете или седнете в кръг и отначало направете описаното по-горе упражнение индивидуално. Всичките участници трябва задължително да преминават едновременно от един стадий на упражненията към друг. На този етап отделяйте достатъчно време, за да може всеки един да го изпълни. Когато упражнението бъде завършено, ще почувствате изменение в груповата енергетика. Това напомня много на настройването на оркестър. След известно време ще почувствате, ще видите или чуете, че енергията в групата се е стабилизирала. Ако останете в медитация, ще почувствате как в центъра на кръга се формира груповата линия Хара. Тя е много подобна на лазерна линия, който преминава през вашето тяло. Тя представлява груповата цел. Това е прекрасна линия от златно сияние и върху нея може да откриете трите гореописани точки. Освен това се намират и свръзки, които – подобно на спиците на колелото, съединяват точката тан –тиен  на груповата линия с аналогичните точки на всеки участник.

Почувствайте, колко силна и устойчива е станала енергията наоколо. Сега вече можете спокойно да се занимавате с груповата работа.