Skip to content

ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА – САТЯ САИ БАБА

2014 юни 2

ПОЗНАНИЕТО НА БОГ

1.Нито с една дума от известните на Земята Бог не може да бъде описан.Трябва да се усети блаженството и да го осъзнаеш като ядро на своето същество.
2.Единният е известен под много имена и се изобразява в много образи.Но съществува само една Истина.Просто хората са способни да различат само една от страните й,тъй като техните възприятия са твърде ограничени,за да я възприемат изцяло.
3.Вие можете да получите полза от Бог,но не можете да го обясните.Вие можете да получите полза от електрическия ток по хиляди начини,но да изследвате и да обясните неговата тайна до край-не можете.
4.Само идеалистът може да постигне Бога.Само Бог може да разбере идеалиста.Другите не могат да го разберат.Затова не обсъждай своето отношение към Бог с тези,които не му се покланят.Такива разговори само ще разколебаят вярата ти.
5.Бог търси вашата преданост,а не вашата платежоспособност.Той гледа душата ви,а не богатството ви.Той съди по добродетелите ви,а не по сметките ви.
6.Бог съществува в образ от тънкия свят.Той е невидим,безкраен и неизмерим.
7.Единният пребивава във всичко,но за да разбереш това,е необходима вяра и овладяване на ума.Трябва да се избави умът от различните фантазии и недостатъци и чрез опита да познаеш Истината.
8.Бог е там,където хората го викат.
9.Бог е слънце и когато лъчите му докосват сърцето ти,/ако не му пречат облаците на егоизма/лотосът разцъфтява,разтварят се неговите листенца.Помни,разцъфтяват само цветовете,които са узрели за това.Останалите трябва търпеливо да чакат.
10.Подражанието е свойствено за Човека,творчеството за Бога.
11.В резултат на това,че Единното е станало множество,ти си склонен по-скоро към поклонение пред многообразието, забравяйки че в основата му лежи Всеединството.
12.Бог може да бъде видян от онзи,който полага усилия,който върви по пътя,проправен от хората,вече постигнали успех в Неговото постигане.Бог става видим като маслото в млякото,когато то се разбива под въздействието на духовната практика.
13.Нима може да се посочи местонахождението на онзи,който се намира навсякъде.Той е вездесъщ.Може абсолютно определено да се каже,че Бог е навсякъде.Що се отнася до времето,не може да се каже,че Бог съществува в един период от човешката история и не съществува в друг.Как може Този,Който няма начало,среда и край,но при това съществуващ във всички три времеви измерения,да бъде ограничен във времето?
14.Обикновените вярващи осъзнават идеята за Бога по-добре от религиозните философии и теолози,тъй като те,по правило предпочитат да пазят мълчание и да не влизат в дискусии по отношение на подобни високи материи.В резултат на такова мълчание те успяват да запазят една умиротвореност.
15.Къде се намира Бог?Навсякъде,във всички същества.
16.Целият космос е възникнал от Истината и отново ще потъне в Истината.
17.Истината е Бог:тя е безпределна.
18.Всеки човек е наследник на Истината и на Божествения Закон.
19.Няма религия по-висша от Истината.
20.Тялото се измива с вода,а разумът се пречиства с Истината.
21.Словото на Саи е пътят на Истината.
22.Истината е една,но мъдреците я наричат с различни имена.
23.Навсякъде,където присъства красотата, истината, добродетелта, справедливостта, мъдростта, състраданието – присъства и действа Господ.

ДУХОВНА ПРАКТИКА

1.За да се избавите от страха и съмненията,постоянно си повтаряйте името на Господ на глас или в ума.
2.Привържи се към Господ и тогава привързаността към преходните неща ще изчезне.
3.Нито здравето,нито учеността,нито аскетизмът,нито съблюдението на ритуалите сами по себе си дават умиротворение.Само постоянното навлизане в името на Господ дават непоколебим мир.
4.Не изоставяй своите светски задължения,но ги изпълнявай с името на Бога на уста.
5.В тъмата на пълното заблуждение Господ може да бъде видян само благодарение на Неговата собствена светлина – светлината на чистата Любов.
6.Като прилагаш прочетеното на практика,това увеличава силите ти,също както храната,ако тя е добре смляна.Упражнението укрепва здравето.
7.Най-важната духовна дисциплина е търсенето на собствените недостатъци и слабости,както и опитите да се избавиш от тях,за да се приближиш към съвършенството.
8.Божията благодат ще се излее върху тебе,когато претвориш в живота поне едно от предписанията на Господ.
9.Един миг съсредоточена и сърдечна молитва може да омилостиви Бога.
10.Пребивавай в святото име на Бога и твоят език ще почувства неговата сладост.Не пресмятай колко пъти ще го повториш.Кого искаш да учудиш с това?Господ ще се отзове,ако ти го повикаш веднъж,но с цялата дълбочина на чувствата.
11.Мнозина,покланяйки се пред олтарните оброци на Бога,изпълняват този ритуал помпозно и механично,но не се развиват колкото и години да изминат.Без чисти помисли и намерения,без състрадание и служене,тези външни прояви са измама за пред публиката,която им аплодира като велики преданни.
12.Чистотата на сърцето,на ума и на съзнанието са по-важни за развитието,отколкото медитацията,повторението и поклонничеството.
13.И най-вкусното блюдо става негодно за ядене,ако в него попадне капчица бензин.Точно така и една лоша постъпка разваля духовната практика.
14.Чистите мисли,излизащи от чисто сърце са по-добро нещо от молитвата.
15.Очисти емоциите си,желанията си,намеренията си,влеченията и отношенията си.Това е същността на духовната дисциплина.
16.Духовната ти практика е неповторима скъпоценност,която може да бъде осквернена от чужд поглед.Фалшификатите се продават на пазара, а елмазите се пазят в надеждни сейфове.
17.Бог е толкова милостив,че ще направи десет крачки към теб,ако ти направиш към него поне една.
18.Добре запомни и усвои следното:Накарай тялото да се подчинява на волята ти.Никога не го глези и не изпълнявай капризите му.Дръж го под строг контрол,старателно и внимателно го приучавай към дисциплина.Това ще охлади страстите и ще напълни тялото със сила.Така ще развиеш добродетели и тялото ще стане пригодно за медитация и духовна практика.
19.Всеки трябва да изпълнява някаква духовна практика,за да изчисти ума си от въжделение,алчност,гняв и ненавист.
20.Духовната практика е като да държиш огледало пред себе си.Ако огледалото е чисто и гладко,ще отрази твоето собствено Аз,а това е самореализация.
21.За благите деяния винаги ще се намерят сили.Господ ще се яви и ще помогне.Не падай духом,времето ти ще дойде.Портокалът горчи,когато е зелен,времето постепенно го прави сладък и вкусен плод.Търпение и усилията ще се възнаградят.
22.Извършвайки духовната си практика се съсредоточете на чувството за единство,избягвайте двойствеността,влеченията и отвращението,множественостите и различността,на които обръщат главно внимание духовно незрелите хора.
23.Всеки залез на слънцето безжалостно съкращава продължителността на живота,но човекът не се готви за неизбежната смърт и следсмъртното си съществуване.Да губиш времето си е все едно да губиш живота си.Тръгнете по-рано,за да не бързате и навреме да стигнете целта.
24.Животът рано или късно,все едно ще свърши,тогава ще се наложи тялото да бъде напуснато.Затова е така важно през времето,което ти е отпуснато,да постигнеш Господ и да намериш пътя за сливането с него.
25.Молитвата е храна,която засища сърцето ни с ястията на предаността.
26.Предложи на Господ не цветовете,които за няколко гроша си купил в магазина,а благоухаещите цветове на своите добродетели.Нека сълзите на щастието бъдат свещената вода с която би искал да измиеш краката на Господ.
27.Името на Господ трябва да се повтаря с благоговение и възхищение,смирение и почтение.
28.Чистото сърце е най-доброто огледало за отразяване на Истината.За това дисциплината е нужна за почистване на сърцето и щом то стане чисто,Истината ще засияе в него мигновено.
29.Целта на твоята преданост трябва да бъде осъзнаването на Господ в сърцето,за да му позволиш да напълни цялото ти същество със Своята светлина и величие.Когато това стане,сърцето ти ще се изпълни с божествена любов към всички същества в света.Очите ти ще виждат навсякъде само Бога.Ръцете ти ще работят за благото на всеки и ти в края на краищата,ще станеш самото въплъщение на Бога,изпълнен с блаженство и ликуване.
30.Моли се,преди да пристъпиш към работа,по време на работа и след нейното свършване,за да не бъдат унищожени всичките ти усилия от язвата на егоизма.
31.Помни,че най-святото нещо на земята е името на Бога,което може да преобразува и да очисти ниската природа и да я превърне в нектар.
32.От двайсет и четири часа в денонощието шест посвети за заработък на средства,шест за съзерцание на Господ,шест използвай за сън и шест за служене на другите.
33.Молитвата открива тайната на живота.Молитвата е успешна,когато мислите са чисти.
34.Молитвата трябва да излиза от сърцето,където обитава Бог,а не от главата,където се сблъскват доктрини и съмнения.
35.Към Господ може да се доближи всеки,само не изпитвайте към другите завист,съперничество,раболепство и превъзходство-за всеки има място в Неговите владения.
36.Отдай сърцето си на Господ и живей като посветено същество,тогава никой няма да може да ти нанесе вреда.
37.Отначало спаси самия себе си,а после спасявай другите.
38.Бъдете искрени,говорете само за това,което действително сте изпитали.Не изопачавайте,не преувеличавайте и не лъжете.
39.Какво е самореализацията.Това е мигът когато виждаш духовната си красота и до такава степен си преизпълнен с нея,че забравяш за всичко останало.Свободен си от всички ограничения.Знай,че в теб е цялата красота,цялото величие,цялата сила,цялото великолепие на Вселената.
40.Повярвайте в Бога и действителността на молитвата.Господ е казал,че правещият добро,мислещият добро и говорещият добро няма да пострада.
41.Божественият живот не допуска никакви петна в характера или заб***и в разума.

ТИ СИ ОНОВА

1.Най-напред запомни твърдо,че ти си безсмъртна душа,неразрушима,свята,чиста и божествена. Това ще ти даде непоколебима устойчивост и сила.След това възпитай в себе си любов и уважение.Търпимо се отнасяй към всички хора, към различните мнения, към всички позиции и странности.Училището,домът,обществото-всичко това са площадки за трениране на търпимостта.
2.Когато зрението ти се изчисти и ще можеш да погледнеш хората с духовен взор, ще видиш, че те се явяват вълни в океана на Абсолюта.
3.Този,когото си търсил по целия свят,за когото си проливал сълзи и на когото си се молил в светилищата и храмовете,гледайки на него като на най-великата тайна,скрита със седем печата,се намира съвсем близо и с твоето собствено Аз,истинската същност на живота и душата,твоята собствена природа.Опознай я и я изявявай всячески.Твоят път е озарен от Божествена Светлина.Източникът на светлината е в тебе, ти самият си тази Светлина.
4.Ти си въплъщение на Бога ,затова се преизпълни с мисълта за своето могъщество,за своето величие,за своята слава.
5.Ти си Вечният,Висшият Дух.
6.Смисълът на човешкото съществуване е като реализация на Божествеността. Човек е длъжен да познае Бога,да вижда Бога,да говори като Бог.Това е религията.И няма никакъв смисъл в това човек да знае всичко на света,а да не знае какво е това Бог.
7.Ти си едно и също с най-отдалечената звезда и с най-малката тревичка.Ти блестиш като капката роса на розовото листенце,ти плуваш от звезда към звезда.Ти си частта и цялото на всички тия прояви.
8.Чрез медитация и богопочитание можеш да осъзнаеш себе си във всичко.
9.Какво е това Аз?Нима Аз казва:”Не съм Аз?”Ако то би го казало,значи би било нереалното Аз,тъй кат истинското Аз не мисли само за себе си.Истинското Аз това е Аз,лишено от себелюбие,няма що мисъл за себе си или поради себе си.Това Аз е забравило за себе си,тъй като помни себе си само в другите.
10.Истинското Аз не осъжда,не оценява,не сравнява,не проклина,не разделя,не търси спасение и не търси спасение и не търси даже себе си.
11.Ти си само въплъщение на блаженството и радостта.Щастието е естественото ти състояние.Твоите привързаности и неприязанта са тежък покров,който скрива светлината от радостта на Духа,пребиваващ в тебе.
12.Преди да направиш нещо,кажи си:”Аз съм въплъщение на Божествения Дух.Правилно ли е това,което се готвя да извърша.Честно ли е? Не е ли низко?”Ако такъв самоконтрол и дисциплина влязат във всекидневната практика,ще можеш да се оградиш от порока и да се възвисиш към Духа.
13.Пътят към освобождението лежи през познанието на своето Аз.
14.Трябва да осъзнаеш,че ти си само сянка на Абсолюта.Всъщност,ти си самият Абсолют.
15.Там,където пътят завършва,се открива Бог и странникът разбира,че е вървял от себе си към Себе си.
16.Когато човек се обърне навътре,за да осъзнае своето истинско “Аз”,тогава Бог ще му се разкрие…
17.Душата се ражда отново и отново,за да разбере,че тя е искрата Божия.Тялото е като фитилът в лампата,а стремежът към Бог е маслото,подхранващо пламъка.
18.Посей в сърцето си семената на добрите мисли,изпълнени със смирение;оросявай ги с водата на любовта;мъжествено защитавай нежните кълнове.Нека твоята съсредоточеност стане за тях хранителна среда и тогава на стълбата на предаността ще узреят класовете на божествената мъдрост,която ги разкрива:Ти – това е Той.И когато стигнеш до това откровение,отново ще станеш Той,тъй като винаги си бил Той,макар че не си го знаел дотогава.
19.Живот +желание=Човек Живот-желание=Бог
20.Човек превъзнася Бога като Вездесъщ,Всезнаещ и Всеможещ,но не забелязва неговото присъствие в самия себе си.
21.Бог е в сърцето на всеки човек.Всички хора са клетки от Божествения Организъм.
22.След дълги търсения в светилищата и храмовете,на земята и в небесата,най-после ти се върна там,откъдето бе тръгнал на път-върна се към своята душа.

БОГ

1.Бог е силата,която пребивава във всичко.Както луната се отразява в съда,когато в него има вода,така и Бог ще се вижда ясно в сърцето ти,ако в него има “водата” на Божествената любов.Ако в сърцето ти няма Бог,не казвай че го няма.Това означава само, че в теб я няма Божествената любов.
2.Бог-това е един безбрежен океан от милосърдие.
3.Господ прилича на огромна планина от Божествена любов и даже милиардите мравки,разнасящи нейните сладки частици,не ще изчерпят никога божествеността и.
4.Бог-това е висшата енергия,а човек е силата на заб***ата.
5.Бог приема Образа,който ти си избрал,името,което ти харесва.
6.Бог няма никога да ви накаже и да ви отмъщава заради непочитанието към него.
7.Както единният кръвен поток циркулира в органите на тялото,така и Единният Божествен принцип вдъхва живот на цялата Вселена.
8.Космосът е пронизан от Бога и цялото творение се сумира в Него.Във вселената не съществува нито един атом,който да не е напълнен с Господ.
9.Господ е като Слънце и когато Неговите лъчи падат върху сърцето ви,свободно от облаците на егоизма,цветът на лотоса разтваря своите цветчета.
10.Няма различие между слънцето и неговите лъчи,между морето и вълните му.По същия начин няма разлика между Бог и любовта,тъй като Бог е изворът на любовта.
11.Бог не раздава награди или наказания.Той е само отражение,отзвук,отговор.Той е вечният безпристрастен Свидетел.Своята съдба ти решаваш сам.
12.Бог е като вълшебното дърво,което дава всичко,което пожелаеш.Но за да го помолиш,трябва да се приближиш по-близо до дървото.Атеист е онзи,който е твърде далеч от дървото.Вярващият е по-близо до него.За дървото няма разлики;то подарява благо на всички,Бог няма да те наказва или да ти отмъщава,ако не го признаваш,или не го почиташ.Той не предпочита една единствена форма на поклонение.
13.Същността на всички богооткровени писания е съсредоточена в едно положение:”Вярвай,че една и съща Божественост пребивава във всички същества.Нима може да се говори,че Бог живее в една страна,а в друга го няма.Той е Духът,който обитава всичко,цялата Вселена”.
14.Когато зовеш Бог,какъвто и образ да ти се появи,отнеси се към него като към Бог.
15.Има само една свободна воля и това е Волята на Господ.
16.Времето е тялото на Бога.Наричат го “форма на времето.”Да се използва времето не в името на някакво благо,да го хабиш,за да задоволиш мързела си,е престъпление.Също така не си струва да хабиш на дребно физическите и умствени таланти,които ти е дал Господ.
17.Кой може да ограничи свободата на Бог да приеме всеки образ,който Той пожелае
18.Божието величие и могъщество можеш да видиш във великолепието на планините,в техните застроени върхове,устремени нагоре.Неговото тържествено мълчание и неговият възвишен покой царуват в безкрайните гори и безгранични пустини.
Неговата лъчезарна и сияеща красота се проявява в лъчите на Слънцето,в светлината на Луната и безчислените галактики на космоса.
Неговата любов и творчество са отразени в хората,населяващи Земята.
Всичко в тази Вселена напомня за Него и всичко възхвалява и прославя Него-Източникът на Абсолютната красота,Висшият Владетел.
Бог е всемогъщ,всезнаещ.Без Бог не може да има вселена.Това е Неговата игра.Бог изпраща мъдреци,светии и пророци,за да разкрие Истината и Сам се появява като Боговъплъщение,за да пробуди и спаси света.
20.Бог е вътрешната светлина във всяко земно творение.Той е в теб и у всеки.